Presentatie Programmabegroting 2016 door wethouder Kreijkamp  Markeerpunten