RIB Bestemmingsplan Heycop, Dichterswijk  Markeerpunten