Digitale raadsinformatiebijeenkomst 'Sporthal in Noordoost'  Markeerpunten